Obchod:

p. Tinka Aleš
mail: tinka@aticomp.sk
tel.č.: +421 911 464 454

 

Servis:

p. Tinka Juraj
mail: j.tinka@aticomp.sk
tel.č.: +421 911 083 949

p. Podskuba Marek
mail: podskuba@aticomp.sk
tel.č.: +421 911 086 291


p. Suranovský Róbert
mail: suranovsky@aticomp.sk
tel.č.: +421 911 635 227

Fakturačné údaje:

ATIcomp, s.r.o.

Za stanicou 10
831 04 BRATISLAVA

IČO: 464 618 92
DIČ: 2820019004
IČ DPH: SK2820019004

Bankové spojenie: SK47 1100 0000 0029 2287 0394

Spoločnosť je zapísaná u okresného súdu, Bratislava 1, Oddiel: Sro, číslo vložky: 77967/B.

Korešpondenčná adresa a prevádzka firmy:

Podolie 753
916 22 PODOLIE