Vyhodnotenie produktivity a dochádzky

Elektronický dochádzkový systém

Modul DOCHÁDZKA je plnohodnotný automatizovaný systém určený ku kompletnej evidencii dochádzky zamestnancov, ku sledovaniu aktivity v priebehu pracovnej doby a k príprave podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. Tento modul je možno samostatne distribuovať. Je určený pre výrobné aj nevýrobné organizácie s ľubovoľným počtom zamestnancov.

Základné vlastnosti modulu DOCHÁDZKA – SW:

 • číselník činnosti (prerušenie pracovnej doby)
 • možnosť definície prípadného automatického ukončenia operácie, v určitú hodinu, pri skončení pracovnej doby, pri uplynutí dĺžky denného úväzku
 • možnosť spätného a popredného zadávania dlhodobej neprítomnosti (choroba, dovolenka atď.)
 • definovanie pracovnej zložky mzdy, do ktorej sa činnosť (prerušenie pracovnej doby) bude započítavať
 • číselník časových modelov- definícia smien, prestávok, zaokrúhľovania, orezávania príchodu a odchodu pre každý deň v týždni a sviatky
 • inteligentné rozpoznanie a priradenie smeny podľa času príchodu a časového okna modelu
 • číselník smien pre plánovanie pravidelného striedania smien určitej skupiny zamestnancov
 • kalendár sviatkov
 • sprievodca vytváraním kalendára pre zjednodušenie práce
 • číselník zamestnancov s ich základnými údajmi a s možnosťou previazania s akýmkoľvek nadradeným systémom
 • číselník identifikačných médií s možnosťou prideľovania jednotlivým zamestnancov
 • detailné prístupové práva pre užívateľov systému až do úrovne oprávnení na konkrétneho pracovníka
 • Automatická komunikácia s dochádzkovými terminálmi pomocou TCP/IP protokolu
 • možnosť manuálneho vkladania, korekcií činností dochádzky z počítača
 • editácia dochádzky oprávnenými osobami
 • evidencia prestávok s možnosťou automatického vkladania podľa nastavených pravidiel
 • systém automatickej kontroly dát s generovaním protokolu chýb s možnosťou rýchlych korekcií
 • systém sledovania presčasov- rozhodovanie koľko hodín preniesť do nasledujúceho mesiaca, preplatiť, stornovať
 • spracovanie salda pracovnej doby zo získaním údajov o saldu u dochádzkového terminálu
 • spracovanie štatistík časových zložiek mzdy (odpracované doby, absencie…) za zvolené obdobie
 • aktuálne monitorovanie zamestnancov
 • možnosť exportu dát do mzdového programu

Základné vlastnosti modulu SERVIS – HW:

 • Inteligentné terminály komunikujúce po Vašej internej počítačovej sieti (protokol TCP/IP)
 • Zariadenie je konfigurované cez FTP rozhranie a monitorované cez vstavaný webový server
 • Identifikačné média – bezkontaktné karty alebo prívesky, snímač odtlačkov prstov
 • Zálohované napájacie zdroje pre snímacie terminály
 • Modulárny systém – možno ho kedykoľvek rozšíriť o ďalšie zariadenie všetkých dodávaných produktov
 • Centrálne riešenie viacprevádzkových origanizácií, on-line prenos informácií pomocou LAN, WiFi, internetu

Vývojová platforma:

 • aplikácia typu klient-server
 • SQL databáza Interbase/Firebird
 • operačný systém MS Windows – všetky verzie od Windows 98SE a vyššie
 • databázu je možné prevádzkovať pod systémom Windows / Linux / Solaris

Elektronický systém sledovania časov

Vyhodnocovanie pracovných a dochádzkových kariet na konci mesiaca je pracné a sledovanie efektivity zákaziek, práce dielne a aj jednotlivcov je bez nasadenia výpočtovej techniky prakticky nemožné.

Systém elektronickej evidencie časov, modul SERVIS, predstavuje efektívny spôsob organizácie a riadenia servisných služieb. Je založený na sledovaní skutočne odpracovaných časov pomocou bezkontaktných identifikačných kariet či snímaní odtlačkov prstov na snímacích termináloch, ktoré sú umiestnené priamo na dielni. Dáta sú do systému zadávané bezprostredne v mieste vzniku samotnými pracovníkmi. Tým je zaručená rýchlosť, množstvo a presnosť získaných informácií. Prehľad o priebehu pracovného dňa Vašich pracovníkov a o práci, vykonanej na zákazkách, získate napokon s rozlíšením, ktoré si sami zvolíte, a ktoré Vašich pracovníkov nijako časovo nezaťaží. Modul bol vytvorený na mieru pre automobilové servisy. Je odskúšaný v praxi, spoľahlivý, fakticky bezporuchový a nenáročný na obsluhu. Vďaka pečlivému výberu stavebných komponentov Vám naviac môžeme celý systém ponúknuť za mimoriadne priaznivé ceny. Relatívne malá investícia tak dovolí aj Vám využívať výhody automatickej evidencie časov, ktorá dnes nie je obvyklá a ani v najrozvinutejších zemiach Európskej Únie. Jednotlivé softwarové moduly je možné zaviesť postupne a spojovať ich prakticky s ľubovoľnými systémami riadenia zákaziek, skladov a účtovníctva do celku, pracujúceho v reálnom čase.

Čo Vám prinesie elektronické sledovanie časov?:

 • evidenciu všetkých prevádzkových udalostí v reálnom čase
 • znalosť produktivity Vašich pracovníkov, dielne a aj celého servisu
 • preukázateľnú evidenciu zákazníckych a garančných zákaziek
 • porovnanie plánovaných a skutočných časov na zákazke
 • prehľad o kazateľoch servisných časov na stlačenie klávesy
 • istotu správneho záznamu a objektivity dát
 • prenos dát do Vášho informačného systému
 • informácie, ktorých hodnota s časom rastie
 • využitie dielenských dát pre strategické plánovanie
 • jednoduchosť obsluhy, úsporu času pracovníkov
 • kompletnú dodávku na kľúč, záručný a pozáručný servis, hotline
 • záruku metodickej správnosti evidencie časov servisu
 • podporu komunikácie medzi Vami a importérom (jednoduché spracovanie hlásení a výkazov)

Základné vlastnosti modulu SERVIS – HW:

 • Inteligentné terminály komunikujúce po Vašej internej počítačovej sieti (protokol TCP/IP)
 • Zariadenie je konfigurované cez FTP rozhranie a monitorované cez vstavaný webový server
 • Identifikačné média – bezkontaktné karty alebo prívesky, snímač odtlačkov prstov
 • Zálohované napájacie zdroje pre snímacie terminály
 • Modulárny systém – možno ho kedykoľvek rozšíriť o ďalšie zariadenie všetkých dodávaných produktov
 • Centrálne riešenie viacprevádzkových origanizácií, on-line prenos informácií pomocou LAN, WiFi, internetu

Vývojová platforma:

 • aplikácia typu klient-server
 • SQL databáza Interbase/Firebird
 • operačný systém MS Windows – všetky verzie od Windows 98SE a vyššie
 • databázu je možné prevádzkovať pod systémom Windows / Linux / Solaris

Elektronické riadenie prístupov

Modul ESČ PRÍSTUP je elektronický systém, ktorý zabezpečuje kontrolu a evidenciu prístupov osôb v sledovaných priestoroch a miestnostiach. Zabezpečenie je realizované pomocou vlastných elektronických terminálov, ktorými sa ovládajú dverné elektromagnetické zámky, závory, turnikety, vráta a súčasne zaznamenávajú priechod do zabezpečenej zóny.

Základné vlastnosti modulu Prístup – SW:

 • definícia prístupových modelov pre jednotlivé dni v týždni
 • definícia prístupových terminálov- určenie zón, do ktorých sa pristupuje
 • definícia skupín- kombinácia terminálov a pristupových modelov. Je možné napríklad určiť, že SBS (skupina) má povolený prístup cez vybrané terminály (zóny) v určenom čase (zóny)
 • priradenie pracovníkov do skupín
 • Výpis priechodov podľa pracovníka, terminálu, obdobia atď.

Základné vlastnosti modulu SERVIS – HW:

 • Inteligentné terminály komunikujúce po Vašej internej počítačovej sieti (protokol TCP/IP) alebo sú pripojené cez RS485 do riadiacej jednotky, s ktorou aplkácia komunikuje už po počítačovej sieti.
 • Riadiaca jednotka je konfigurované cez FTP rozhranie a monitorované cez vstavaný webový server
 • Identifikačné média – bezkontaktné karty alebo prívesky, snímač odtlačkov prstov
 • Zálohované napájacie zdroje pre snímacie terminály
 • Modulárny systém – možno ho kedykoľvek rozšíriť o ďalšie zariadenie všetkých dodávaných produktov
 • Centrálne riešenie viacprevádzkových origanizácií, on-line prenos informácií pomocou LAN, WiFi, internetu

Vývojová platforma:

 • aplikácia typu klient-server
 • SQL databáza Interbase/Firebird
 • operačný systém MS Windows – všetky verzie od Windows 98SE a vyššie
 • databázu je možné prevádzkovať pod systémom Windows / Linux / Solaris